банер текст

Продукти

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПАЗАРУВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ОТ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА НА ЕТ „КРАКРА СОФТ-Н.БОЖКОВ”

 

 

ВНИМАНИЕ!

Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

 

1.Предмет на Общите условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков'', със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул.Кракра № 68, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 823011120, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина shop.krakrasoft.com (наричан по-долу krakrasoft).

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата krakrasoft, коятое собственост на ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''.

За контакт:e-mail: shop@krakrasoft.com,0888 13 59 60;

 

Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия за ползване на онлайн магазина.

 

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични, но да няма наличност от тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които krakrasoftсе задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него e-mailи/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за поръчката.

 

2.Регистрация

Потребителят трябва да се регистрира в системата за on-line пазаруване. Регистрацията дава възможност на потребителя да следи историята на поръчките, направени от него и улеснява пазаруването му.

Потребителят попълва регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и/или други документи/протоколи за доставка на стока, гаранционни карти и др./, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, krakrasoft има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и krakrasoftне носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

 

Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от  krakrasoft.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от krakrasoftпо електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.

Всички доброволно предоставени от Потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на сайта се съхраняват, обработват и използват от krakrasoft за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за статистически цели.

krakrasoft си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

3.Условия за поръчка на стоки или услуги

При поръчка на стоки или услуги потребителят задължително посочва начин на плащане, телефонен номер за връзка и/или e-mailадрес и адрес за доставка.

Операторът на ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''потвърждава по телефона и/или по e-mail всяка поръчка, направена от Клиента.

Една поръчка се счита за валидна само и единствено, ако е потвърдена от оператор на krakrasoft.

ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина shop.krakrasoft.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока.ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков'' задължителноуведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка и/или e-mail.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор.

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.При такива случаи krakrasoftне носи никаква отговорност. 

 

5.Срок и цена на доставка

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е в рамките от 24 часа до 4 работни дни/ от 9.00ч до 18.00ч/, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш оператор.

Krakrasoft си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Цената на доставката е за сметка на потребителя, ако изрично не е посочено нещо друго.

IFrame

 

6.Условия и начини на плащане

Потребителят трябва задължително да отбележи един от следните видове начин на плащане:

1) Наложен платеж

При плащане с „Наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките.

2)   Банков превод

При избор на начин на плащане „Банков превод”, клиентът задължително трябва да изчака потвърждение на поръчката от страна на krakrasoft.Оператор на фирмата изпраща на клиентът проформа фактура или фактура за поръчаната стока. 

Когато поръчката е потвърдена клиентът извършва банков превод по сметка на ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков'', като цитира номера проформата фактура или фактурата като основание за превода.

3)      E-Pay.bg– от онлайн системата за картови разплащания

При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащанияE-Pay.bg, където въвежда данните за своята банкова карта(номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес), общата сума на поръчката и извършва дължимото плащане.

ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков'' приема плащания чрез всички видове банкови карти, които се поддържат от системата e-Pay.bg, издадени от банки на територията на Република България.

 

Защита на картовите данни

По време на процеса на проверка за автентичност, персоналът на магазина няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на магазина.

 

Независимо от избрания метод, всички плащания се извършват само в български лева.

 

7.Доставка на стока

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя.

При доставка на стоката Потребителят е длъжен да подпише придружаващите я документи.

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката krakrasoft  не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, krakrasoft се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

 

8.Гаранционни условия

С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, krakrasoftиздава гаранционна карта с данните на стоката, гаранционните срокове и условията на предоставената търговска гаранция. Предоставената за продуктите търговска гаранция не покрива компонентите на продукта с ограничен срок на годност(батерии, зарядни, консумативи и други)

 

9.Връщане на стока

Потребителят има право да върне закупена от него стока от интернет магазина krakrasoftв срок от седем работни дни от получаване на стоката на адреса за доставка.

За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде е в изряден търговски вид, без каквито и да било следи от механични и/или други въздействия (удари, пукнатини, драскотини, олющване на боя и др.) и със запазена цялост на опаковката, като върнатата стока следва да е в пълен комплект с придружаващите я принадлежности и документи – гаранционни карти, инструкции за употреба и др., ако има такива, както и да не е инсталиран на продукта софтуер.

В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 14 дневен срок от получаването на стоката.

Потребителят няма право на връщане  на стоки, които не подлежат на връщане съгласно чл.55 от Закона за защита на потребителя. Това са стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики /Разтворени консумативи и други/

Потребителят няма право на връщане на:

-          Продукти, чиято гаранция е била регистрирана в сайта на производителя.

-          Продукти с предварително инсталирана операционна система, която не е възстановена до първоначалния й фабричен инсталационен вид или чийто Recovery дял е изтрит или повреден.

-          Продукти, които са закупени с допълнителен ОЕМ софтуер, който е регистриран преди изтичането на първите 7 дни от покупката

В случай на връщане на стока и рекламация от страна на потребителя, той е длъжен да се обади на ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков'': 0888 13 59 60  и/или на e-mail: shop@krakrasoft.com и да посочи номера на поръчката за покупка на стоката.

Потребителят може да попълни и on-line форма за рекламации като посочи коректни Лични данни, адрес, телефон, опише връщаната стока и приложи придружаващите я документи.

Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 8:00-18:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.

 

10.Други

   Със зареждане на krakrasoft всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на krakrasoft.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на krakrasoft е собственост на ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на krakrasoft, без изричното писмено съгласие на ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''.

Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от krakrasoftза своя лична употреба.

Посещението и разглеждането на krakrasoft не изисква регистрация от потребителите.

Със зареждане на krakrasoft, потребителят се съгласява, че ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков'' може да съхранява и обработва данни за посещението му на сайта.

 

Цените на стоките и услугите, описани на krakrasoft са в лева с начислен ДДС.

 

ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков' не гарантира и не носи отговорност за непълна или грешно публикувана информация и снимки!

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на krakrasoft, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до krakrasoft по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

krakrasoft може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез krakrasoft, потребителят се съгласява и приема, че ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Потребителите се възползват от препратките на krakrasoft към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''има право по всяко време да променя съдържанието на krakrasoft и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на krakrasoft се публикуват на krakrasoftи са достъпни за всички потребители.

При използване услугите на krakrasoftпотребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

 

 

 

Мини количка

Количката е празна.

Нови продукти

BROTHER LC525XL Yellow

BROTHER LC525XL Yellow

Цена: 6.00лв.
BROTHER LC525XL Magenta

BROTHER LC525XL Magenta

Цена: 6.00лв.
BROTHER LC525XL Cyan

BROTHER LC525XL Cyan

Цена: 6.00лв.